6 Perbuatan Baik Yang Mengantarkan Pada Surga

 6 Perbuatan Baik Yang Mengantarkan Pada Surga

Kitapastibisa.id -6 Perbuatan Baik Yang Mengantarkan Pada Surga – Pikiran Rakyat

6 Perbuatan Baik Yang Mengantarkan Pada Surga – Menjadi impian setiap umat manusia yang beragama untuk dapat memasuki surga. Bagi umat muslim, mereka dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan demi meraih akhir yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21,

“Berlomba-lombalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari Rabbmu dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (QS. Al Hadiid: 21)

Dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, terdapat 6 perkara yang dapat membawa seorang muslim kepada surga. Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah hadis menyebut amalan tersebut menjadi sebab masuk surga dengan izin Allah ta’ala. Dari Ubadah bin ash-Shamit bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Jaminlah enam perkara dari kalian untukku niscaya aku jamin bagi kalian surga: Jujurlah apabila kalian berbicara, tepatilah (janji) apabila kalian berjanji, tunaikanlah (amanat) apabila kalian diberi amanat, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah tangan-tangan kalian.“

Baca Juga  Asma binti Umais, Perempuan yang Dua Kali Berhijrah

Baca Juga: Lady Gaga akan Berperan Menjadi Pembunuh Di Film Terbarunya

Dalil dari Perkara Ahli Surga

Dalam hadis tersebut dijelaskan 6 amalan sebagai ahli surga. Pertama, bersikap jujur dan tidak berdusta. Pembohong bukanlah sifat ahli surga. Nabi bersadba,

“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga.”

Kemudian perkara kedua dan ketiga, menepati janji dan menjaga amanah. Orang-orang yang tidak mampu menunaikan janji merupakan ciri orang munafik. Dan orang munafik tempatnya adalah di kerak neraka jahannam. Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Tanda orang munafik itu ada tiga, (1) jika berbicara berdusta; (2) jika berjanji maka tidak menepati; dan (3) jika diberi amanah, dia berkhianat.” (HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59)

Selanjutnya perkara keempat dan kelima merupakan menjauhi zina. Yang mana hal ini dapat diwujudkan melalui menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Allah ta’la berfirman,

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman,’Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.’” (QS. An-Nur [24] : 30).

Baca Juga  Makna Menyendiri dan Terasing dalam Islam

Dan yang terakhir adalah mencegah diri dari perbuatan zalim dan apa yang tidak halal baginya. Sebagaimana friman Allah,

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.” (QS. Asy-Syura: 30)

Maka, mari kita bersama-sama memperbaiki diri dan melaksanakan perbuatan baik. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan untuk istiqomah.

Artikel Terkait